[Welkom] [De Familiekroniek] [Familie Recepten] [Contact]

Welkom
De Familiekroniek
Feestjes & nieuwtjes
Speurtocht naar Entzingers
Fotoalbum
Familie Recepten
Ballonvouwen
Leuke Links
Contact
Speelplein
 
Let op de krokodil....hij heeft al een Entzinger op!
 
Door Harry Entzinger (1920-2005) is een familiekroniek samengesteld. Deze beslaat de jaren 1783 - 1988 , dus 205 jaar!
Twee elementen zijn erin te vinden:
  • de familiestamboom en
  • historische gebeurtenissen en persoonsbeschrijvingen.
Een belangrijk deel van de kroniek is gewijd aan de "Indische periode" tussen 1920 en 1947. Daarnaast zijn er de levensverhalen van zijn broers/zus die gedeeltelijk dezelfde periode beslaan, maar ook de jaren erna.
 
Om deze familiekroniek goed toegankelijk te houden voor het nageslacht heb ik hem samen met Jorg gedigitaliseerd. Er is een "gesloten versie" (precies zoals het origineel dat Oom Harry die samenstelde) en er is een "open versie" waarin verder gewerkt kan worden door een ieder.
Ik poog die open versie actueel te houden, en waar mogelijk de stamboom aan de basis te verdiepen.
 
Om  privacyredenen zal de gedigitaliseerde versie niet op internet gepubliceerd worden. Voor familieleden is uiteraard een versie beschikbaar op CD.
Delen die de privacy niet schenden en die nuttig kunnen zijn voor het opsporen van andere verwanten, zullen hier wel verschijnen.
 
De stand van zaken (10 januari 2006):
 
De Kroniek is volledig gedigitaliseerd, aan de hand van een gestencilde kopie uit 1988.
Wanneer uit het archief van Oom Harry nog originele afbeeldingen of documenten tevoorschijn komen zullen enkele scans opnieuw gemaakt worden om een betere kwaliteit te krijgen.
 
De "open versie" :
  • is geactualiseerd aangaande data en personen
  • hyperlinks zijn (en worden nog) aangebracht zodat de interne verwijzingen soepel lopen
 
 
Voor de website
  • moet nog een keuze gemaakten worden welke delen zinvol op internet kunnen zonder de privacy aan te tasten
 
Voor de CD
  • moet nog een verwijzingen pagina gemaakt worden met links naar andere bronnen
  • rubrieken maken b.v. de beroepen van Entzingers en de woonplaatsen
 
Voorts gaan we verder met tot nog toe onbekende Entzingers proberen te vinden.
De resultaten daarvan zullen op de website verschijnen en (periodiek) op de CD worden bijgewerkt.
 
 
De Entzinger stamboom in digitale vorm, staat in "Aldfaer" , een gratis programma van de Nederlandse Genealogische Vereniging.
Ik heb hem nog niet daar op de site geplaatst, omdat ik bang ben voor stromen ongewenste mail.
Als je belangstelling hebt, laat het dan even weten, dan kan ik hem uploaden of mailen.